Styrelsen

Styret i DDOS består av

Alla i styret har en mandatperiod på 1 år och sitter mellan 1 januari till 31 december. Styret väljs på årsmöten. Om du vill ha tag på någon av oss, gå till Kontakt.

Ordförande

Namn: Zacharias Tyllström

Uppgift: Ordförande är ansiktet utåt i DDOS och den som ska leda och representera programföreningen. Bland annat rapporterar den till sektionsstyrelsen på sektionsmöten och sköter om beslut som årsmötet fattar.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, men ledar- och planeringsförmåga är en stor fördel.

Utbildningsbevakningsansvarig (UBA)

Namn: Linn Danielsson

Uppgift: Utbildningsbevakningsansvarig (UBA), även kallad för utbildningsbevakare, ska ha kontakt och samarbeta med utbildningsbevakningssamordnaren (UBS) i sektionsstyrelsen. Den är även ansvarig för att det ska finnas programrådsrepresentanter för varje årskull så att de är representerade på programråd.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, dock så är det bra om man har intresse för sin utbildning.

Kassör

Namn: Jacob Eklund

Uppgift: Kassören är den som har hand om föreningens ekonomi. Den ska dokumentera alla ekonomiska händelser, med andra ord, spara alla kvitton och har koll på alla siffror.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, förutsatt att du kan plus, minus, multiplikation och division. Att du tycker om siffror kan också ses som en fördel.

Informationsansvarig

Namn: Renée Tid

Uppgift: Informationsansvarig är den som har koll på facebook-sidan och mötesprotokollen. Den är även ansvarig för att viktig information kommer ut till våra medlemmar så som kallelser och information om events.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, men god social förmåga och kunna handskas med sociala medior är ett stort plus.