Föreningen

Vad är DDOS för något?
DDOS är en programförening som ligger under Datasektionen som i sin tur ligger under Teknologkåren. Programföreningen är främst för de som läser Civilingenjör datateknik och Högskoleingenjör datateknik, men studenter från andra program kan också ansöka om medlemskap. Vi arrangerar datarelaterade event, kurser samt andra dataspecifika saker för att skapa gemenskap bland våra medlemmar eller hjälpa till med studierna exempelvis genom att anordnar pluggstugor, Datadagen och sälja datatröjor.